Vergelijking van 29 kredietkaarten?
 
www.De-voordeligste-kredietkaart.be
 

Membership Rewards : Het getrouwheidsprogramma van American Express

U bent hier : Home > American Express > Membership Rewards
American Express

Memberschip Rewards®

 

Elke 1 EUR die u uitgeeft met de Kaart, levert u 1 punt op. Zo stijgt uw puntensaldo nog sneller als u de gewoonte aanneemt om uw American Express Kaart bij elke gelegenheid te gebruiken, thuis of in het buitenland, voor kleine en grote bedragen. Uw punten blijven onbeperkt geldig, ze vervallen nooit! Bovendien kunt u ze overboeken naar de "frequent traveler" programma's van onze Partners.

Toelatingsvoorwaarden tot het Programma
 • Worden toegelaten om aan het Programma deel te nemen in eigen naam en om een rekening Membership Rewards® te openen: alle Hoofdkaarthouders van Blue, een Persoonlijke Kaart, Gold Card, Business Card, Personal Banking Kaart of een PlatinumKaart.

 • Worden uitgesloten van deelname aan het Programma in eigen naam en van de
  opening van een Membership Rewards® rekening
  • Houders van Kaarten die niet worden vermeld in artikel I hierboven
  • De houders van Bijkomende Kaarten;
  • De houders van Kaarten die niet worden uitgegeven in België of Luxemburg en in euro gefactureerd (nr.3741 of 3751);
  • De houders van Kaarten waarvan de Maandafrekening een achterstand in betaling vermeldt;
  • De rechtspersonen op wier naam de Business Card en/of Corporate Cards zijn uitgegev
Kosten
 • Een jaarlijkse bijdrage van 18,50 EUR zal evenwel aangerekend worden aan de Kaarthouder die deelneemt aan het Programma. De deelname aan het Programma is gratis voor Platinum Cardmembers en voor Personal Banking Cardmembers. De jaarlijkse bijdrage voor deelname aan het Programma zal de Kaarthouder jaarlijks op hetzelfde tijdstip in rekening worden gebracht en dit voor een eerste keer in de loop van de maand waarin de aanvraag tot deelname wordt ingeschreven bij Alpha Card.
  De jaarlijkse bijdrage zal slechts één keer in rekening worden gebracht aan de Houders van meerdere Kaarten die deelnemen aan het Programma.

 • De Bijkomende Kaarten nemen slechts deel aan het Programma voor de
  berekening van de Punten in functie van hun gebruik. Hun deelname aan het Programma
  is derhalve automatisch doch voorzover de basiskaart ingeschreven is op naam van de
  Hoofdkaarthouder.
De Punten
 • De uitgaven die door een Kaarthouder worden gedaan door middel van de Kaart worden slechts in aanmerking genomen voor het berekenen van de Punten op het ogenblik dat de eraan corresponderende bedragen effectief gecrediteerd worden op de Kaartrekening. Voor de toepassing van dit artikel volgen de uitgaven die worden gedaan door middel van een Bijkomende Kaart hetzelfde regime als deze die worden gedaan door middel van de Basiskaart.
 • De Membership Rewards Punten worden op volgende wijze berekend: binnen het kader van het programma komt elke som van 1 EUR betaald met een American Express Kaart overeen met één punt. Na betaling aan Alpha Card zal het saldo van elke afrekening van een Kaartrekening omgezet worden in Punten in het Membership Rewards Overzicht. Bij de omzetting van euro’s in Punten wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal naar boven indien de decimalen gelijk zijn aan of hoger dan 0,50 EUR.
 • Volgende debiteringen tellen niet mee voor de berekening van de Punten:
  • Verhogingen en boetes wegens te late betaling.
  • Betaling van de jaarlijkse Kaartbijdrage
  • Kosten als gevolg van een weigering van domiciliëring of een geweigerde cheque.
  • Contante geldopnames, voorschotten of opnames van American Express Travelers Cheques (via cheque of geldautomaat).
  • De bedragen betaald via domiciliëring of cheque die in een later stadium door de financiële
   instelling worden geweigerd.
  • Betalingen met de Kaart in de periode vóór deelname aan het programma of na beëindiging.
 • De gespaarde Punten kunnen niet overgezet worden naar het Membership Rewards Overzicht van een andere Kaarthouder.
 • De gespaarde Punten kunnen ingewisseld worden tegen Cadeaus. Eenmaal dePunten zijn ingewisseld tegen Cadeaus kunnen zij niet worden omgezet in andere Cadeaus noch terug omgezet in Punten.
 • Alpha Card kan aan de Kaarthouders voorstellen om extra Punten te sparen door het uitvoeren van betalingen in de loop van bepaalde periodes en bij bepaalde Aangesloten Handelszaken. Op deze promoties zijn onderliggende Algemene Voorwaarden van toepassing. De door Alpha Card of Aangesloten Handelszaken uitgevoerde correcties kunnen desgevallend op een later tijdstip op het gespaarde puntentotaal in mindering worden gebracht.
 • Alpha Card behoudt zich het recht voor om de berekening van de Punten op te schorten indien er enige twijfel bestaat nopens de effectieve betaling door de Kaarthouder van zijn Maandafrekening. De annulering van alle Kaarten door de Kaarthouder of van zijn deelname aan het Programma zal automatisch het verlies van de gespaarde Punten met zich meebrengen. Indien Alpha Card binnen zes maanden na annulering een Kaart opnieuw uitgeeft, kunnen de op het moment van de annulering gespaarde Punten opnieuw in rekening worden gebracht. Alpha Card behoudt zich het recht voor om de deelname van een Kaarthouder aan het Programma en de gespaarde Punten te annuleren ingeval van laattijdigheid van betaling of in geval van het niet naleven door de Kaarthouder van onderhavige Algemene Voorwaarden of de algemene gebruiksvoorwaarden van de Kaart. Indien de Kaarthouder over meerdere Kaarten beschikt en er één of meerdere annuleert met uitzondering van tenminste één Basiskaart, zullen de gespaarde Punten geldig blijven, voor zover aan alle andere voorwaarden van onderliggende Algemene Voorwaarden is voldaan.Elke fraude of misbruik door de Kaarthouder brengt van rechtswege het verlies van de gespaarde Punten met zich mee, evenals de annulering van deelname van de Kaarthouder aan het Programma en de annulering van de American Express Kaart(en).
 • Geen enkele betwisting betreffende de toepassing van het Programma kan de Kaarthouder toestaan de betaling van de uitgaven vermeld op het maandoverzicht op te schorten.
 • De Hoofdkaarthouder die deelneemt aan het Programma heeft de mogelijkheid om de ontbrekende Membership Rewards Punten aan te kopen die vereist zijn voor de ruil van zijn Punten in een Cadeau naar keuze. Het aantal aangekochte Punten kan in geen geval meer bedragen dan 20% van het aantal vereiste Punten voor het verkrijgen van het gekozen Cadeau. Het minimale aantal Punten dat kan worden aangekocht bedraagt 1.000 Punten. Enkel veelvouden van deze hoeveelheid zijn toegestaan. De 1000 Punten worden verkocht aan de prijs van 15,00 € (BTW inclusief). De gekochte Punten zullen gefactureerd worden op de American Express Kaart op de dag van de overdracht van de punten. De Punten kunnen enkel worden aangekocht door de Hoofdkaarthouder zelf en kunnen in geen geval worden overgedragen naar een derde. De aangekochte punten zullen onmiddellijk worden ingewisseld voor een Cadeau naar keuze van de Kaarthouder. Het eventueel overschot aan gekochte Punten blijft verworven door de Kaarthouder en wordt opgenomen in het puntentotaal.
Cadeau
 • Alle Cadeaus worden voorgesteld binnen de grenzen van hun beschikbaarheid, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Alpha Card. Sommige Cadeaus zijn uitsluitend verkrijgbaar in aangegeven periodes en/of in beperkt aantal. De algemene voorwaarden en richtlijnen toepasselijk op de individuele Cadeaus zijn ingeschreven in de overeenkomstige brochures. De begunstigden van een Cadeau zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Partners; bepaalde beperkingen, waaronder die in verband met de beschikbaarheid van de kamers, zijn van toepassing op bepaalde hotel Partners. Voor meer details kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Partners

 • Alpha Card is geenszins aansprakelijk voor de aflevering, het gebruik en de uitvoering van de Cadeaus.

 • Alpha Card en zijn Partners kunnen in geen geval gehouden zijn tot terugbetaling van verloren, gestolen of beschadigde Vouchers.

 • Alpha Card behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de voorgestelde Cadeaus evenals haar partners te wijzigen of te annuleren.

 • De Kaarthouder verbindt er zich toe om volledig en op exclusieve wijze alle bijkomende vereisten die hij zou formuleren binnen het kader van het gebruik van een Cadeau te zijnen laste te nemen (zoals bijvoorbeeld bij een reis of verblijf binnen het kader van een Programma).

 • Levering van de Cadeaus is uitsluitend mogelijk op een adres in België of
  Luxemburg.

Vouchers
 • De Vouchers zijn enkel geldig bij deelnemende Partners en dit tot de vermelde vervaldatum. Het origineel van de Vouchers dient te worden voorgelegd; geen kopie of ander document zal hierbij aan de Kaarthouder worden verstrekt.

 • De Vouchers zijn niet geldig voor reeds gedane aankopen en kunnen niet worden gebruikt voor betalingen van uitstaande vorderingen van de Partner of van Alpha Card.

 • De Vouchers zijn niet overdraagbaar tenzij anders wordt vermeld op de Voucher. Tenzij anders aangegeven op de Voucher, zijn taksen en belastingen niet inbegrepen in het Cadeau. Daarvoor is de Kaarthouder verantwoordelijk.

 • Het gebruik van de Voucher is onderworpen aan de eventuele bijkomende beperkingen en voorwaarden zoals aangegeven op de Voucher. De Vouchers zijn slechts geldig binnen de grenzen van het wettelijke.
Membership Rewards Travel Agency
 • Membership Rewards Travel Agency zal het aantal Punten vereist voor het gekozen Cadeau aftrekken van het puntensaldo van het Lid. De ingewisselde Punten zijn onderhevig aan de beschikbaarheid en aan de voorwaarden van de Partner of van de luchtvaartmaatschappij. De Punten kunnen teruggegeven worden indien de voorwaarden van de betreffende dienstverlener of van de Partner dit toelaten. Vergoedingen kunnen onderhevig zijn aan aanvullende verwerkingskosten. Alpha Card zal u hier op voorhand van op de hoogte brengen.

 • In geval van een verzoek tot tussenkomst van de verzekering (verzoek door u direct aan de verzekeraar gericht) zal de vergoeding door de verzekeringsmaatschappij betaald worden via een bankrekening (en niet door omzetting in Membership Rewards Punten).

 • Bij gebruik van reisbiljetten verkregen door boekingen door middel van punten bij Membership Rewards Travel Agency zijn de Alpha Card Reisongevallen, Reisongemakkenverzekering en Reisannulatieverzekering van toepassing. De boeking door middel van Punten wordt gelijkgesteld aan een aankoop van het biljet met de American Express Kaart.
 
 
 
 
 
Opgepast geld lenen kost ook geld

Alle kredietkaarten
 
Beobank American Express Cofidis
Beobank Visa Classic Blue American Express Cofidis Mastercard
Beobank Visa Extra American Express Green
Beobank Visa Gold American Express Gold Belfius
Beobank Young Mastercard American Express Platinum Belfius Mastercard Credit Star
Beobank Extra Mastercard American Express Brussels Airlines Classic Belfius Mastercard Credit New
Beobank Q8 World Mastercard American Express Brussels Airlines Premium  
Beobank Neckermann World Mastercard Belfius Mastercard Platinum
     
  ING Cetelem
BNP Paribas Fortis ING Visa Classic Cetelem Maestro
BNP Mastercard Classic ING Visa Classic voor studenten  
BNP Mastercard Gold ING Mastercard Gold Bpost
BNP Visa Classic   Bpost Mastercard
BNP Visa Gold BuyWay  
  BuyWay Mastercard Argenta
KBC Argenta Mastercard
KBC Mastercard Silver Europabank Argenta Mastercard Gold
KBC Mastercard Gold Europabank Visa  
   
Hello Bank!    
Hello Visa Classic    
     
Alle Prepaid
     
Prepaid CBC N26 Mastercard "Prepaid" Viabuy Prepaid
KBC Mastercard Prepaid Bpaid Bpost Bunq Prepaid
CBC Prepaid Belfius Prepaid
     
     
   


© 2022 Een kredietkaart nodig? Makkelijk met de vergelijking van Visa of MasterCard kredietkaarten in België
Teksten en concepten beschermd door auteursrecht - Alle rechten voorbehouden.
De-voordeligste-kredietkaart.be is een onafhankelijke publicatie.


Over ons | Contact | Toestemming

Uw toestemming voor cookies te verlengen of te wijzigen

Zie ook : Spaarrekening | Autoverzekering | Autolening | GSM abonnement