Kredietkaart Beobank Q8 Mastercard | De-Voordeligste-Kredietkaart.be
Beobank

Beobank Q8 World Mastercard

Beobank Mastercard World Q8
Gesponsord

Kost : 5 €/jaar
Zonder van bank wisselen

 • 4% korting de eerste 3 maanden bij Q8
 • 2% korting bij Q8 op uw tankbeurten (na drie maanden)
 • 0,5% korting op uw andere aankopen
 • Limiet van 3.000€
 • U hoeft zelfs geen zichtrekening bij Beobank te hebben.
 • 4 exclusieve verzekeringen
 • Wereldwijd aanvaard
 • Betalingsfaciliteiten: gespreide betaling mogelijk
Aanvragen
Via www.beobank.be, zonder extra cost.
Beobank App Mobiele

Mobiele App

Raadpleeg uw nog niet gefactureerde aankopen op uw smartphone.

Eigenschappen

De voordelen van de Beobank Q8 World Mastercard :

 • Vraag uw Beobank Q8 World Mastercard online aan in 3 eenvoudige stappen.
 • 4% korting op uw tankbeurten bij Q8 de eerste 3 maanden daarna 2%.
 • 0,5% korting op uw andere aankopen.
 • Wereldwijd aanvaard.
 • Flexibel : u hebt een kredietopening van b.v. 3.000 euro die u gebruikt en terug betaalt op eigen tempo.
 • Via Cash Transfer kunt u geld overschrijven naar een zichtrekening.
 • Contactloos betalen.
 • Van bank veranderen is niet nodig.
 • 4 exclusieve verzekeringen.

* Beobank Q8 World Mastercard
Representatief voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 2.300€. Jaarlijks Kostenpercentage van 15,99% (variabele actuariële debetrentevoet: 15,51%) met een jaarlijkse bijdrage van 5€.

Terugbetalen op uw eigen tempo

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld : uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling.

Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksels hebt u steeds de keuze :

 1. U wilt het volledige bedrag terugbetalen.
 2. U wilt de betalingen spreiden *
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25 €. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%, per overschrijving.

Kosten

Beobank Q8 Mastercard :

 • Jaarlijkse bijdrage : 5 €
 • Extra kaart : 5 €
 • Standaard limiet : 3.000 €
 • JKP 13,49% voor een bedrag van 3.000 €
 • Gespreid betalen mogelijk : maandelijkse terugbetaling met een minimum van 5% van het bedrag van het kredietsaldo, met een minimum van 25 euro.

U hoeft geen zicht- of andere rekening bij Beobank te openen. Maar dat kan natuurlijk wel. Ontdekt de voordelen van de zichtrekening Beobank Plus zichtrekening.

 • Jaarlijkse bijdrage : 36 €
 • Maandelijkse bijdrage : 3 €
 • Gratis rekening met 2 bankkaarten en onbeperkt aantal verrichtingen in euro.
 • Een onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro in de Europese eengemaakte betaalruimte SEPA.
 • en nog meer.

Verzekeringspakket

Met uw Beobank Q8 World Mastercard beschikt u automatisch over deze exclusieve verzekeringen :

Aankoopverzekering

Uw aankopen gedekt bij diefstal of beschadiging

U doet er goed aan om al uw aankopen met uw kredietkaart te regelen, zowel in België als in het buitenland. Want uw aankopen van minimum 50 € die u met uw kaart betaalt, worden automatisch verzekerd gedurende 200 dagen vanaf de aankoopdatum. Deze verzekering dekt u in geval van gekwalificeerde diefstal of accidentele schade, tot 3.000 € per jaar.

Verlengde garantie

Eén jaar extra garantie op elektronische en elektrische apparaten. U geniet één jaar extra oorspronkelijke garantie (bovenop de 2 jaar garantie van de fabrikant) op een hele reeks huishoudapparaten (‘witgoed’) en elektronische audio- en videoapparaten (‘bruingoed’) van min. 50 €. Op voorwaarde dat u ze in een winkel in België aankoopt en met uw kredietkaart betaalt. De dekking bedraagt maximaal 2.000€ per schadegeval en per jaar.

Veilig online

U geniet één jaar extra oorspronkelijke garantie bovenop de 2 jaar garantie van de fabrikant op een hele reeks huishoudapparaten (‘witgoed’) en elektronische audio- en videoapparaten (‘bruingoed’).

De verzekering dekt :

 • apparaten van minimum 50 € die u in een winkel in België koopt en met uw kredietkaart betaalt,
 • tot 1.250 € per schadedossier en per jaar.

Materiële schade aan een huurvoertuig

Deze verzekering dekt :

 • bij materiële schade aan een voor maximaal 31 dagen gehuurd voertuig worden de herstelkosten gedekt voor het bedrag van de franchise vermeld in het huurcontract.
 • bij diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode wordt het bedrag van de u aangerekende franchise gedekt.
 • maximaal 1.000 € per jaar.
 • franchise van 50 €

Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank Q8 World Mastercard. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Triomflaan 172, 1160 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk (451 366 405 RCS Nanterre), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Kosten en afhaallimieten

 • Betalen binnen eurozone : Gratis
 • Betalen buiten eurozone : Gratis
 • Geld afhalen binnen eurozone : 2,50% (min 5 € max 15 €)
 • Geld afhalen buiten eurozone : 2,50% (min 5 € max 15 €)
 • Wisselkoers commissie : 2,1%
 • Cashlimiet : 1.000 € per 24u

Beheer van uw uitgaven

Met de Beobank kredietkaart geniet u ook van volgende online diensten :

 • Beobank Online en Beobank Mobile : met deze online dienst gaat u het beschikbare saldo na van uw kredietopening of uw laatste verrichtingen sinds uw laatste uittreksel.
 • Online rekeninguittreksels : u krijgt toegang tot uw uittreksels vanaf uw inschrijving en tot en met uw eventuele stopzetting van de dienst.
 • Beobank Alert : U krijgt via sms en/of e-mail informatie overt het gebruik van uw kredietkaart.

Korting bij Q8 en elders

Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 31/12/2023. Gedurende de eerste 3 maanden na de toekenning van uw nieuwe kredietkaart krijgt u 4% korting op uw Q8 tankbeurten die u in België met uw kaart betaalt. Na 3 maanden krijgt u 2% korting. Bovendien ontvangt u 0.5% korting op al uw andere aankopen (behalve bij andere tankstations) in België en in het buitenland. Alleen geldig voor aankopen (niet voor geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten, automatische betalingen en overschrijvingen van de kredietkaartrekening).De korting wordt telkens automatisch in mindering gebracht op het rekeninguittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt. Er wordt maximum 250 euro terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet.Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Cash Back programma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.

Card Stop

Kaart verloren, gestolen of ingeslikt?

Bel CARD STOP om misbruik te voorkomen op het nummer + 078 170 170 bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Card Stop is de centrale dienst waarbij je betaalkaarten en andere betaalproducten zoals maltijdcheques en mobiele betaalapplicaties kan laten blokkeren.

Opgepast geld lenen kost ook geld!