Keytrade Bank: Visa Classic | De-Voordeligste-Kredietkaart.be
Keytrade

Keytrade Visa Classic

Keytrade Visa Classic

Kost: Gratis*
Limiet vanaf 1.250 tot 2.000 €

 • Gratis het eerste jaar en zolang u ze 12 keer/jaar gebruikt
 • Afhalingen aan geldautomaten in de eurozone zijn gratis
 • Visa Classic heeft een basisverzekeringspakket
 • Gekkoppeld aan Keypack het 100% gratis zichtrekening
 • Minimum 1.000€ op de rekening om de kaart te bekomen
Keytrade App Mobile

Mobiele App

Raadpleeg uw nog niet gefactureerde aankopen op uw smartphone.

Eigenschappen

Met de Keytrade Bank Visa-kaart, is de oplossing voor al uw uitgaven wereldwijd.

 • Het 1ste jaar gratis
 • Blijft ook daarna gratis bij minstens 12 verrichtingen voorbije jaar
 • Maandelijkse limiet vanaf 1.250 € tot max. 2.000 €
 • Gratis geldafhalingen in de eurozone
 • Contactloos betalen
 • Bijkomende verzekering "Safe Online"
 • Bijkomende verzekering "Aankoop Verzekering"

Het geld dat u gebruikt hebt voor uw betalingen van de maand, wordt pas het begin van de volgende maand van de Keytrade-zichtrekening gehaald.

Kosten

 • Gratis met de gratis zichtrekening KeyPack -rekening van Keytrade Bank
 • Maandelijkse gebruikslimiet: tussen 1.250 en 2.000 €
 • Verzet in geval van verloren, gestolen: gratis
 • Geblokkerde kaart (Card Stop) = Gratis
 • Nieuwe PIN-code = Gratis
 • Blokkering kredietkaart = 14 €

De basisverzekeringspakket van de Visa Classic

Welk soort verzekering is dit ?

Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar de verzekerde zal vergoeden binnen de gestelde voorwaarden voor goederen aangekocht met de kaart die worden gestolen of beschadigd geraken.

Wat is verzekerd?

Indien de verzekerde een nieuw en gewaarborgd goed heeft gekocht met zijn kredietkaart, zal de verzekeraar het volgende vergoeden:

 • de aankoopprijs van het gestolen goed, of
 • in geval van incendetele schade aan het goed, de herstellingskosten van het beschadigde goed met inbegrip van de transportkosten voor de herstelling, of
 • de aankooprijs van het goed indien het niet herstelbaar is of indien de herstellingskosten hoger liggen dan de aankoopprijs

In geval van diefstal van het goed geldt de waarborg enkel indien het diefstal onder verzwarende omstandigheden betreft.

Verzekerde goederen

Elk roerend goed, nieuw gekocht door de verzekerde en volledig betaald met de kredietkaart tijdens de duur van de waarborg. Indien het verzekerde goed deel uitmaakt van een geheel en als gevolg van het schadegeval individueel onbruikbaar of onvervangbaar blijkt, is de waarbrog van toepassing op het geheel.

Volgende goederen en schadegevallen zijn uitgesloten van huidige waarborg:

 • levende dieren;
 • bederfelijke goederen, voedingsproducten;
 • dranken;
 • planten;
 • gemotoriseerde voertuigen en hun accessoires of onderdelen;
 • juwelen of waardevollen voorwerpen zoals: kunstwerken, goudwerk, zilverwerk met een waarde van minstens €150;
 • digitale data die online gevisualiseerd of gedownload moeten worden (met name mp3-bestanden, foto's, software...);
 • gelevrede diensten, met inbegrip van online geleverde diensten;
 • goederen voor professioneel gebruik;
 • goederen voor commercieel gebruik;
 • goederen gekocht op een veilingsite;
 • transporttickets.

Bedrag van de schadevergoeding per schadegeval en per verzekeringsjaar

Maximum € 1.500 per verzekerde en per schadegeval en per opeenvolgende periode van 12 maanden na het eerste schadegeval. Zal beschouwd worden als één en hetzelfde schadegeval diefstal onder verzwarende omstandigheden van of incidentele schade aan een geheel van verzekerde goederen.

Tussenkomstplafond: de minimale aankoopwaarde per verzekerd goed bedraagt €50 inclusief btw. De schadevergoeding is beperkt tot 1.500 euro per artikel en verzekeringsjaar.

Safe online

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de verzekerde te vergoeden in geval van problemen met de levering van via internet aangekochte goederen.

Wat is verzekerd?

Gewaarborgde perstaties: AXA Assistance zal de verzekerde vergoeden indien er geen enkele bevredigende oplossing gevonden werd tussen de verkoper en AXA Assistance of de verzekerde ten minsten 90 dagen na de betaling door de verzekerde en op voorwaarde dat het goed 100% betaald werd met de kaart Keutrade Bank Visa Classic.

Verzekerde goederen elk materieel roerend goed voor privégebruik, nieuw gekocht door de verzekerde via internet, op voorwaarde dat dit per post werd verzonden, gevold door een levering of geleverd door een privétransportfirma, met een eenheidsprijs van 50 tot 750 euro incl. btw en dat niet is uitgesloten van deze waarborg.

De vergoeding is beperkt tot 750 euro per artikel en per verzekeringsjaar.

Wanneer de beschadigde verzekerde aankopen deel uitmaken van een geheel en blijkt dat de delen van het geheel afzonderlijk onbruikbaar of onvervangbaar zijn als gevolg van het schadegeval, zal er een tussenkomst zijn ter hoogte van de prijs van het geheel.

In geval van problemen met de levering van een internetaankoop verricht door de verzekerde, kan deze een beroep doen op tussenkomst in alle veiligheid indien aan alle volgende voorwaarden is vodaan:

 • het verzekerde goed moet integraal betaald zijn met een kaart Keytrade Bank Visa Classic.
 • de betalingsverrichting van de aankoop moet op het rekeninguittreksel van de kaart vermed staan.

In geval van niet-conforme levering van de verzekerde aankoop of indien de verzekerde aankoop niet geleverd werd:

 • Indien de verkoper de retour van het artikel aanvaardt en een vervangingsartikel opstuurt of de verzekerde vergoedt, dekt de verzekering de kosten voor het terugsturen van het artikel aan de verkoper, indien deze de kosten niet ten laste neemt;
 • Indien de verkoper de retour van het artikel aanvaardt, maar geen vervangingsartikel opstuurt en de verzekerde niet binnen de 90 dagen volgend op de retour van het niet-conforme artikel terugbetaalt, dekt de verzekering de kosten voor het terugsturen van het artikel aan de verkoper en/of de terugbetaling van de warde van de aankoop van het verzekrde goed;
 • Indien de verkoper de retour van het artikel niet aanvaardt, dekt de verzekering de kosten voor het terugsturen van het verzekerde goed naar AXA Assistance en betaalt de aankoopprijs van het gewaarborgde goed terug.

Kosten voor het gebruik van de kredietkaart

 • Binnen de euro-zone
 • Elektronische betalingen: gratis
 • Opname aan geldautomaat:
  • met VISA (voor kaart die beginnen met 4796): gratis
  • met VISA (voor kaart die beginnen met 4454): 1% van het opgenome bedrag met een min van 2.50 €
 • Buiten de euro-zone
 • Elektronische betalingen: 1,40% wisselcommissie
 • Opname aan geldautomaat:
  • met VISA (voor kaart die beginnen met 4796): 2 € + 0,40% van het opgenomen bedrag + 1,40% wisselcommissie
  • met VISA (voor kaart die beginnen met 4454): 5 € + 2% van het opgenomen bedrag + 1,40% wisselcommissie

Beheer van uw betalingen

De maandelijkse betalingen met uw Visa-kaart zijn online beschikbaar in pdf-formaat. Om ze te bekijken, te bewaren of af te printen, gaat u naar de gewone site via uw pc (geen tablet of smartphone) in het menu "Bank". Vervolgens klikt u op "Rekeninguittreksels" en selecteert u uw Visa-rekening. U vindt er de laatste verrichtingen van uw Visa-kaart, evenals een historiek van de verrichtingen van de laatste 24 maanden.

Card Stop

Kaart verloren, gestolen of ingeslikt?

Bel CARD STOP om misbruik te voorkomen op het nummer + 078 170 170 bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Card Stop is de centrale dienst waarbij je betaalkaarten en andere betaalproducten zoals maltijdcheques en mobiele betaalapplicaties kan laten blokkeren.

Opgepast geld lenen kost ook geld!