Over ons | De-Voordeligste-Kredietkaart.be

Over Ons

Wie zijn we?

Bertholet Publishing

Deze site heeft als doel u objectief en onafhankelijk informatie te verschaffen over kredietjkaarten in België vooraleer u zelf de keuze maakt.

Deze site is opgesteld en ontwikkeld door Bertholet Publishing SPRL in alle onafhankelijkheid van de banken of financiële instellingen.

Wij zijn geen agenten of financiële tussenpersonen. We verhandelen geen enkel bank- of krediet.

Als de informatie fout, verouderd of onvolledig is, nodigen we uit om dit mee te delen, zodat we na analyse en controle aanpassingen aan de site kunnen doorvoeren. Uw commentaren, ideeën, klachten of opmerkingen zijn welkom op dit adres: benoit_bertholet@proximus.be

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van www.de-voordeligste-kredietkaart.be is onderworpen aan het navolgen van de algemene voorwaarden die hierna beschreven worden. Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Eigendom

De site www.de-voordeligste-kredietkaart.be wordt uitgegeven en beheerd door Bertholet Publishing SPRL. Ondernemingsnummer: 0474.566.164, met maatschappelijke zetel in 1400 Nijvel, Boulevard de la Dodaine 50 boîte 1.

Verantwoordelijkheid

Deze site biedt de gebruiker algemene en/of specifieke informatie van allerlei aard. Deze verscheiden informatie werd verzameld bij de beste bronnen. Desalniettemin kan Bertholet Publishing SPRL, buiten een zware of intentionele fout van zijn kant, niet verantwoordelijk gesteld worden voor het geval sommige feiten niet correct of onvolledig zijn, noch in het geval van de interpretatie of het gebruik dat de gebruiker ervan zou kunnen maken.

Deze site kan links bevatten naar andere websites die door derden beheerd worden. Deze links worden enkel voor het gemak van de gebruikers aangeboden. Bertholet Publishing SPRL heeft geen controle over deze vernoemde sites en draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud of de werking ervan. De toevoeging van de links naar deze sites betekent niet dat Bertholet Publishing SPRL de inhoud ervan goedkeurt en houdt geen enkele band in tussen Bertholet Publishing SPRL en de exploitanten van deze sites.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de site en zijn onderdelen behoren exclusief toe aan Bertholet Publishing SPRL.

Elke copie, aanpassing, vertaling, communicatie aan het publiek, verhuring en andere acties, gehele of gedeeltelijke aanpassing van deze site onder welke vorm of met welk middel ook is strikt verboden, behalve met voorafgaand en schriftelijk akkoord van Bertholet Publishing SPRL.

De benamingen, logo's en andere symbolen gebruikt op deze site, onder meer het logo en de naam van Bertholet Publishing SPRL, zijn handelsmerken- en namen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de titularis.

Elk inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafvervolging.

Respect van de privacy

Bertholet Publishing SPRL verbindt zich ertoe uw gegevens te beschermen conform aan de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u overdraagt worden opgeslagen in de bestanden van Bertholet Publishing SPRL. Deze gegevens worden enkel gebruikt om antwoorden te geven op uw aanvragen en u te informeren over nieuwe producten en diensten, en worden niet aan derden meegedeeld.

Als u geen informatie over onze producten en diensten wil ontvangen, kan u ons dat aangeven door een bericht te sturen met uw naam en voornaam.
De gegevens worden enkel bijgehouden gedurende de nodige termijn voor deze doelstellingen.

Conform met de wet heeft u recht op toegang en aanpassing van uw eigen gegevens. Door een bewijs van uw identiteit d.m.v. een gedateerde en ondertekende aanvraag kan u bij Bertholet Publishing SPRL eveneens een kosteloos overzicht bekomen van de gegevens die u aanbelangen, alsook een correctie van uw gegevens als die onvolledig, foutief of excessief blijken.

Verantwoordelijkheid

De gepubliceerde informatie werd vergaard op de respectievelijke sites van de banken op de vermelde datum, steeds onder voorbehoud van onvolledigheden of fouten.

Verantwoordelijke uitgever en eigenaar

De-Voordeligste-Kredietkaart.be wordt uitgegeven door en is eigendom van:

Bertholet Publishing SPRL
Boulevard de la Dodaine 50 boîte 1
1400 Nivelles

Telefoon: 067/83.02.63

Ondernemingsnummer: 0474.566.164

Card Stop

Kaart verloren, gestolen of ingeslikt?

Bel CARD STOP om misbruik te voorkomen op het nummer + 078 170 170 bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Card Stop is de centrale dienst waarbij je betaalkaarten en andere betaalproducten zoals maltijdcheques en mobiele betaalapplicaties kan laten blokkeren.

Opgepast geld lenen kost ook geld!