De Cetelem Maestro kaart | De-Voordeligste-Kredietkaart.be
Cetelem

Cetelem Maestro® kaart

Cetelem Maestro

Kost: 0 €/jaar
1.250 € tot 5.000 € beschikbaar
JKP 11,50%

 • Uw geld in 48 uur
 • Betalingsgemak: gespreide terugbetaling mogelijk
 • Geldig overal in België en Europa
 • In geval van niet - gebruik, worden geen kosten aangerekend
 • Promotioneel krediet

Krediet Promo

In geval van een aankoop met de vermelding "krediet 0% debetrente en 0% kosten" en in geval dat hij het promotioneel krediet wenst te genieten, wordt het bedrag van de transactie afgeboekt van de beschikbare reserve. De kredietnemer dient, bovenop de minimale maandelijkse betaling, de mensualiteit verschuldigd uit hoofde van het promotioneel plan te betalen op de voorziene vervaldatum.

Kosten

 • Jaarlijkse kost: inbegrepen in JKP (0,20% bij elk gebruik)
 • Limiet: 1.250 € tot 3.000 € en meer
 • Gespreide terugbetaling: of JKP 11,50%

Maandelijkse terugbetaling met minimum van 5,60% van het bedrag (25 € min)

Nalatigheidsinteresten

Een overschrijving van de kredietlijn is nooit toegestaan en leidt tot de toepassing van een verhoogde interest van 10% op het verschuldigde bedrag.

Elke laattijdige betaling leidt boven het JKP tot een interest van 10% op het verschuldigde bedrag, plus 7,50 € per maand voor administratieve kosten.

Representatief voorbeeld

Totale bedrag van uw uitgaven JKP Maximum maandaflossing
1.250 € 14,5% 70 €
2.000 € 12,5% 112 €
2.000 € 12,5% 140 €
3.000 € 12,5% 168 €

Bij niet-gebruik worden geen kosten in rekening gebracht.

Gebruikslimiet

De verrichtingen voor geldopvragingen zijn als volgt beperkt:

› maximumbedrag per kaart en per dag (0-24u): 620 €
› maximumbedrag per kaart en per periode van 7 dagen: 2.500 €

De betalingen aan de betaalterminals die de kaart aanvaarden, zijn beperkt tot 2.500 € per kaart en per periode van 7 dagen.

Het totaal van de geldopvragingen en betalingen mag per periode van 7 dagen en per rekening niet meer bedragen dan 9.990 €

Beheer van uw uigaven

Cetelem stuurt aan de kredietnemer elke maand een overzicht (uitgavenstaat) met de vermelding van:

 • de juiste periode waarop het overzicht betrekking heeft (van...tot)
 • de opgenomen bedragen en hun data
 • desgevallend, het verschuldigd blijven saldo van voorgaand overzicht en de datum
 • de datum en het bedrag van eventueel verschuldigde kosten of eventuele verzekeringspremies
 • de datum en het bedrag der betalingen verricht door de kredietnemer
 • de laast overeengekomen debetrentevoet op jaarbasis
 • het totaal bedrag der verschuldigde intresten
 • het minimaal te betalen bedrag
 • het nieuwe totale saldo
 • de uiterste nulstellingsdatum

OF via de website "My Cetelem".

Card Stop

Kaart verloren, gestolen of ingeslikt?

Bel CARD STOP om misbruik te voorkomen op het nummer + 078 170 170 bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Card Stop is de centrale dienst waarbij je betaalkaarten en andere betaalproducten zoals maltijdcheques en mobiele betaalapplicaties kan laten blokkeren.

Opgepast geld lenen kost ook geld!